Lactatiekundige praktijk Westland

COVID-19

Borstvoeding biedt bescherming tegen luchtweginfecties. Moeders die zijn blootgesteld aan het virus gaan anti-stoffen en andere immuun-factoren aanmaken die via de moedermelk worden doorgegeven. Hierdoor is minder kans dat de baby ziek wordt. 
Bij een besmetting in het gezin is het niet nodig om de borstvoeding te onderbreken, of om een moeder en baby van elkaar te scheiden. De moeder kan doorgaan met het geven van borstvoeding, goed handen wassen en eventueel een mondkapje dragen. (La Leche League)

Consulten in deze periode:

Ik probeer vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden. Vaak is het toch nodig om visueel contact te hebben. Een mogelijkheid is om dit te doen via videobellen.
Wanneer we toch besluiten om een huisbezoek af te spreken volg ik hierbij de meest recente richtlijnen van het RIVM op.